Når du vil videre
Ring Åpen Dialog 51 66 55 52

Hastetime

Haster det?
Hos Åpen Dialog kan du få en hastetime når ting blir vanskelig på jobben eller hjemme. Disse timene er det stor rift om, og blir ofte benyttet v/problem og kriser. Det kan også være andre grunner til at du slipper å vente, og blir prioritert først. Du kan enten bli henvist via fastlege eller din arbeidsgiver, eller du kan ta direkte kontakt med Åpen Dialog og be om en hastetime. Dersom det er flere som trenger samme time en dag, vil Åpen Dialog foreta en faglig vurdering og tildele timen til den som har størst behov.

Ønsker du å vite mer om Åpen Dialog?
Gå til kontaktskjema

Mer motivasjon, trivsel og overskudd?
Bestill vanlig time

Bestill hastetime

Navn *

Epost *

Ny kunde? *

MeldingÅpen Dialog tar kontakt med deg og bekrefter bestillingen snarest mulig.